Fact

چطور می‌دانیم چند یهودی در هولوکاست کشته شدند؟

Share

در هیچ جای جهان، فهرستی کلی از کسانی که در هولوکاست جان باختند، وجود ندارد. با این حال از دهه 1940، پژوهشگران، مؤسسات دولتی و سازمان‌های یهودی، همواره تعداد یهودیان کشته‌شده توسط نازی‌ها را حدود شش میلیون برآورد کرده‌اند.

آنها این کار را بر مبنای اسناد مختلفی انجام داده‌اند؛ از جمله گزارش‌های سرشماری پیش از جنگ جهانی دوم؛ بایگانی‌های آلمانی‌ها و دیگر کشورهای محور؛ بایگانی‌های اردوگاه‌های کار اجباری، که توسط آلمانی‌ها از بین نرفته بود؛ گزارش‌های زمان جنگ، که توسط مقامات رسمی مسئول در اجرای سیاست جمعیتی نازی نوشته شده بود؛ بررسی‌های آمارگیری از کاهش جمعیت پس از جنگ و تحقیقات پس از جنگ.

آلمانی‌ها آمار یهودیان کشته‌شده را در سال 1942 و 1943 جمع‌آوری کردند اما انجام این کار را در سال آخر و نیمه جنگ متوقف کردند. همچنین آلمانی‌ها وقتی متوجه شدند که در حال شکست خوردن هستند، بایگانی‌های اردوگاه‌ها را نابود کردند. با این حال، عادت آنها به ساخت اسناد در چندین رونوشت، به پژوهشگران این امکان را داد تا تعداد افراد تبعیدشده به بعضی از اردوگاه‌ها را برآورد کنند.

به هر حال، ما هرگز نمی‌توانیم تعداد دقیق کسانی را که جان باخته‌اند مشخص کنیم، زیرا هیچ راهی برای بررسی فهرست‌های آلمانی یا بررسی میزان تولد یا مرگ و میری که پس از اخراج اتفاق افتاده است، نداریم. قفسه‌های تالار اسامی در بنیاد Yad Vashem (ید وشم) حاوی چهار میلیون صفحه از شهادت بازماندگان و خانواده‌هایشان است که اطلاعاتشان را ارائه کرده‌اند؛ اما برای آنان که هرگز شناسایی نشدند، هیچ سندی نمی‌تواند وجود داشته باشد.

اکنون در مؤسساتی مانند «موزه یادبود هولوکاست آمریکا» و بنیاد «ید وشم»، باز هم پژوهش‌های قابل توجهی توسط کارشناسان صورت می‌گیرد که هدف آن بایگانی کردن و به شکل دیجیتال درآوردن اسنادی از نازی‌ها است که وسعت جنایت‌های آنان را ریز به ریز شرح می‌دهد.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here