Fakt

Skąd wiadomo, ilu Żydów zginęło podczas Holokaustu?

Share

Nigdzie na świecie nie istnieje żadna całościowa lista ofiar Holokaustu. Jednak od lat 40. badacze, agencje rządowe i organizacje żydowskie zgodnie szacują, że liczba Żydów zamordowanych przez nazistów sięga około sześciu milionów.

Liczba ta oparta jest na różnych dokumentach, takich jak przedwojenne spisy ludności, archiwa niemieckie oraz innych państw Osi, dokumentacje obozów koncentracyjnych, które nie zostały zniszczone przez Niemców, raporty wojenne tworzone przez urzędników odpowiedzialnych za realizację nazistowskiej polityki depopulacyjnej, powojenne badania demograficzne spadków ludności w czasie wojny, a także powojenne dochodzenia.

Mimo iż Niemcy prowadzili statystyki zabitych Żydów w latach 1942–43, przestali to robić w ostatnim półtora roku wojny. Naziści zniszczyli też wiele dokumentacji obozowych, gdy zdali sobie sprawę, że przegrywają wojnę. Ich zwyczaj tworzenia wielu kopii dokumentów pozwolił jednak badaczom na opracowanie szacunkowych liczb deportowanych do części obozów.

Jednak nigdy nie będziemy w stanie ustalić na pewno prawdziwej liczby ofiar, gdyż nie ma możliwości sprawdzenia niemieckich list oraz uwzględnienia narodzin i śmierci, które miały miejsce po deportacji. Półki Sali imion w instytucie Jad Waszem zawierają cztery miliony stron świadectw ocalałych i członków rodzin z informacjami, ale w przypadku tych, których nie zidentyfikowano, nie ma żadnych dokumentów.

Dziś nadal prowadzone są badania przez ekspertów różnych instytutów, takich jak US Holocaust Memorial Museum i Jad Waszem, których celem jest katalogowanie i cyfryzacja dokumentów nazistów, które szczegółowo opisują zakres ich zbrodni.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj