Fact

Откъде се знае колко евреи умират в Холокоста?

Share

Тъй като никъде по света няма изчерпателни списъци на загиналите в Холокоста, от 40-те години на ХХ в. учени, правителствени агенции и еврейски организации последователно изчисляват, че броят на евреите, убити от нацистите, е около шест милиона.

Това е направено въз основа на различни архиви, като доклади от преброяването преди Втората световна война, немските архиви и архивите на другите страни от Оста, записите в концентрационните лагери, които не са унищожени от немците, военновременни доклади за осъществяването на нацистката политика за населението, следвоенни демографски проучвания на загубите сред населението по време на войната и следвоенни разследвания.

Немците водят статистика за убитите евреи през 1942 г. и 1943 г., но спират да го правят в последната година и половина от войната. Немците също така унищожават много от лагерните архиви, когато разбират, че губят войната. Но навикът им да издават документите си в много копия позволява на учените да конструират оценки на броя депортирани в някои лагери.

Ние никога няма да можем да направим нещо повече от това да преценяваме какъв е истинският брой на умрелите, тъй като няма начин да проверим списъците на немците или данните за ражданията и смъртните случаи след депортация. По рафтовете в Залата на имената в Яд ва-Шем се съдържат четири милиона страници свидетелства, с които оцелели и семействата им предоставят информация, но за незнайните жертви, няма архивни записи.

Днес експерти все още провеждат значителни изследвания в институти като Мемориалния музей на Холокоста в САЩ и Яд ва-Шем с цел да се опишат и дигитализират нацистките документи, които очертават подробно мащаба на извършените от тях престъпления.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук