Fact

Всички загинали евреи в Холокоста немски евреи ли са?

Share

Не всички загинали евреи в Холокоста са от Германия. В същност евреите жертва на Холокоста идват от почти всички страни в Европа.

Ако от Германия и Австрия са убити грубо 230 000 евреи в Холокоста, то от Полша са избити между 2 770 000 и 3 000 000 евреи – повече отколкото от всяка друга страна. По изчисления около 1 340 000 евреи от окупираните от немците територии на СССР и около половин милион унгарски евреи също загиват.

Други страни, в които еврейското население силно е намаляло по време на Холокоста са Румъния (300 000 убити), Чехословакия (260 000 убити), Балтийските страни (200 000 убити), Нидерландия (над 100 000 убити), Франция (между 72 900 и 74 000 убити) и Гърция (повече от 60 000 убити).

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук