Fact

כל היהודים שנספו בשואה היו גרמנים?

Share

לא כל היהודים שנספו בשואה היו גרמנים. לאמיתו של הדבר, הנרצחים היהודיים בשואה באו מכל מדינות אירופה כמעט.

בשואה נרצחו כ-230,000 יהודים גרמניים ואוסטריים; לעומת זאת, מפולין נרצחו בין 2,770,000 ל-3,000,000 – יותר מאשר מכל מדינה אחרת. ההערכה היא שהגרמנים רצחו כ-1,340,000 יהודים בשטחי ברית המועצות שנכבשו בידיהם, ולמעלה מחצי מיליון יהודים הונגריים.

בין המדינות האחרות שבהן אוכלוסיית היהודים צומצמה משמעותית במהלך השואה, הן, בהתאמה, רומניה (300,000 נרצחים), צ'כוסלובקיה (260,000 נרצחים), המדינות הבלטיות (200,000 נרצחים), הולנד (מעל 100,000 נרצחים), צרפת (בין 72,900 ל-74,000 נרצחים) ויוון (מעל 60,000 נרצחים).

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן