Fact

Holokost’ta ölen tüm Yahudiler Alman mıydı?

Share

Holokost’ta ölen tüm Yahudiler Alman değildi. Hatta, Holokost’un Yahudi kurbanlarının hemen hemen Avrupa’daki her ülkeden geldiği söylenebilir.

Holokost sırasında Almanya ve Avusturya’dan 230.000 Yahudi'nin öldürülmüş olmasına rağmen, Polonya’dan 2.770.000 ila 3.000.000 arası Yahudi öldürüldü - diğer tüm ülkelerden daha fazla olmak üzere. SSCB’nin Alman işgali altındaki bölgelerinden yaklaşık 1.340.000 Yahudi'nin, Macaristan’dan ise yarım milyondan fazla Yahudi'nin yok edildiği tahmin edilmektedir.

Holokost sırasında Yahudi nüfusu büyük ölçüde azalan diğer ülkelere Romanya (300.000 ölü), Çekoslovakya (260.000 ölü), Baltık Devletleri (200.000 ölü), Hollanda (100.000’den fazla ölü), Fransa (72.900 ila 74.000 arası ölü) ve Yunanistan (60.000’den fazla ölü) dahildir.

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun