Fakt

Czy wszyscy Żydzi, którzy zginęli podczas Holokaustu, byli Niemcami?

Share

Nie wszyscy Żydzi, którzy zginęli podczas Holokaustu, byli Niemcami. W rzeczywistości żydowskie ofiary Holokaustu pochodziły niemal ze wszystkich europejskich krajów.

Mimo iż około 230 tysięcy Żydów z Niemiec i Austrii zginęło w Holokauście, liczba zamordowanych Żydów z Polski jest najwyższa spośród wszystkich krajów i waha się między 2,77 a 3 milionami. Szacuje się, że zginęło również około 1,34 miliona Żydów z okupowanych przez Niemcy terytoriów ZSRR oraz ponad pół miliona Żydów z Węgier.

Inne kraje, których populacje Żydów znacząco się zmniejszyły podczas Holokaustu, to: Rumunia (300 tysięcy ofiar), Czechosłowacja (260 tysięcy ofiar), kraje bałtyckie (200 tysięcy ofiar), Holandia (ponad 100 tysięcy ofiar), Francja (od 72,9 do 74 tysięcy ofiar) i Grecja (ponad 60 tysięcy ofiar).

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj