Fact

Kas buvo Adolfas Eichmannas?

Share

Adolfas Eichmannas gimė Austrijoje ir buvo SS pareigūnas, atsakingas už nacistinės Vokietijos „Galutinio žydų klausimo sprendimo“ plano koordinavimą ir įgyvendinimą.

Eidamas Reicho pagrindinės saugumo tarnybos (Reichssicherheitshauptamt, dažnai sutrumpintai vadinamos RSHA) žydų reikalų skyriaus vadovo pareigas, jis nuo pat pradžių dalyvavo ruošiant Europos žydų naikinimo planą ir buvo konkrečiai atsakingas už žydų transportavimą per Europą į žudymo centrus Lenkijoje. Jis vedė 1942 m. Vanzės konferencijos, kuri organizavo „Galutinį sprendimą“, protokolą.

Savo padėjėjų pagalba jis koordinavo žydų deportaciją iš Slovakijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Belgijos, Graikijos ir šiaurinės Vengrijos. 1944 m. balandį–liepą jis asmeniškai vadovavo maždaug 440 000 Vengrijos žydų deportacijai į Aušvicą.

Vokietijai pralaimėjus, Eichmannas su padirbtais dokumentais pabėgo iš Europos į Argentiną. 1960 m. jis buvo pagautas ir atvežtas į Izraelį, kur kitais metais buvo nuteistas. Mirties bausmė įvykdyta 1962 m. tarp gegužės 31 d. ir birželio 1 d.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here