Fact

Visste du att minst sex överlevande från Förintelsen vann Nobelpriset?

Share

Överlevande från Förintelsen har bidragit till världssamfundet på många olika sätt, inklusive att bli förtroendevalda och genom politisk aktivism. Oftast har de dock bidragit genom att starta familjer och ha framgångsrika karriärer.

Men följande individer har fått erkännande av Nobelkommittén.

Nelly Sachs, den tyska judiska poeten som flydde till Sverige 1940 tilldelades priset för litteratur 1966.

Den polskfödda kemisten Roald Hoffman, som gömdes från januari 1943 till juni 1944 av en icke-judisk granne i sin hemstad Złoczów, numera Zolochiv i Ukraina, vann priset för kemi 1981.

Elie Wiesel överlevde Auschwitz och Buchenwald och blev en känd författare och människorättsaktivist. Han tilldelades fredspriset 1986.

Den teoretiske fysikern och kemisten Walter Kohn föddes i Wien. Han fördes till England med en Kindertransport efter den tyska annekteringen av Österrike 1938 och vann priset för kemi 1998.

Den ungerska författaren Imre Kertész, också en överlevande från Auschwitz och Buchenwald, tilldelades priset för litteratur 2002.

Den ungerskfödda Avram Hershko, som deporterades som barn med sin mor till ett arbetsläger i Österrike, vann priset för kemi 2004.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här