Fact

Ar žinojote, kad mažiausiai šešiems išgyvenusiems holokaustą buvo paskirta Nobelio premija?

Share

Išgyvenusieji holokaustą nemažai prisidėjo prie globalios visuomenės gerovės įvairiausiais būdais, įskaitant jiems paskirtas pareigas ir politinį aktyvumą. Tačiau didžiausias jų indėlis – tai sukurtos šeimos ir sėkmingos karjeros.

O toliau aprašytų asmenų laimėjimai buvo įvertinti Nobelio komiteto.

Nelly Sachs, Vokietijos žydė, poetė, 1940 m. pabėgusi į Švediją, 1966 m. apdovanota Literatūros premija.

Roaldas Hoffmanas, Lenkijoje gimęs chemikas, nuo 1943 m. sausio iki 1944 m. birželio, padedamas savo kaimyno, slapstėsi gimtajame mieste Złoczów (šiandien Zolochive, Ukraina), 1981 m. apdovanotas Chemijos premija.

Elis Vyzelis, išgyveno Aušvicą ir Buchenvaldą, tapo garsiu romanistu ir žmogaus teisių gynėju, 1986 m. apdovanotas Taikos premija.

Walteris Kohnas, Vienoje gimęs fizikas ir chemikas teoretikas, į Angliją atvyko „Kindertransport“ laivu 1938 m. vokiečiams aneksavus Austriją, 1998 m. apdovanotas Chemijos premija.

Imrė Kertėsas, vengrų romanistas, išgyveno Aušvicą ir Buchenvaldą, 2002 m. apdovanotas Literatūros premija.

Avramas Herško, gimė Vengrijoje, būdamas vaikas kartu su motina deportuotas į darbo stovyklą Austrijoje, 2004 m. apdovanotas Chemijos premija.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here