Fact

Kas buvo Ringelblumo archyvas ir kodėl po karo jis rastas pieno bidonuose?

Share

Varšuvos geto pogrindžio archyvas, dar žinomas kaip Ringelblumo archyvas, yra viena žymiausių dokumentų kolekcija, atspindinti žydų gyvenimą nacių okupuotoje Lenkijoje Antrojo pasaulinio karo metu.

1941 m. pradžioje Lenkijos žydo istoriko Emanuelio Ringelblumo iniciatyva slapta organizacija „Oneg Shabbat“, taip pavadinta dėl šeštadieninių susitikimų, surinko medžiagą apie chronologinius Varšuvos ir kitų getų įvykius.

Grupė kruopščiai rūšiavo ir registravo įvairią medžiagą, įskaitant viešus įrašus, spaudos iškarpas, plakatus, skrajutes, bilietus, kvietimus, maisto talonus, asmeninius susirašinėjimus, žurnalus ir dienoraščius. Organizacija taip pat rinko nacių propagandos pavyzdžius ir vokiečių iniciatyvas įrodančią medžiagą.

Kai paaiškėjo, kad Varšuvos getą ketinama likviduoti, o „Oneg Shabbat“ organizacijos narius išsiųsti į koncentracijos stovyklas, jie visą surinktą medžiagą sudėjo į metalines dėžes ir pieno bidonus, kuriuos užkasė įvairiose vietose. Ringelblumas ir dauguma kitų „Oneg Shabbat“ narių holokausto neišgyveno. Išgyvenusieji grįžo 1946 m. ir atkasė pirmąją dokumentų partiją. Antroji buvo surasta 1950 m. Surasti dokumentai saugomi Varšuvoje, Žydų istorijos institute. Trečioji archyvo dalis lieka neatrasta, todėl istorikai abejoja, ar ji iš viso buvo.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here