Fact

Vad var Ringelblumarkivet och hur hittades det gömt i mjölkflaskor efter kriget?

Share

Warszawagettots underjordiska arkiv, även känt som Ringelblumarkivet, är en av de största enskilda samlingarna som dokumenterar det judiska livet i Polen under nazisternas styre under andra världskriget.

Från och med 1941, på initiativ av den polsk-judiske historikern Emanuel Ringelblum, samlade Oneg Shabbat – en hemlig organisation uppkallad efter sina veckovisa lördagsmöten – in material som dokumenterar händelser i Warzawagettot och på andra ställen.

Gruppen katalogiserade och bevarade noggrant ett brett urval material inklusive offentliga arkiv, pressklipp, affischer, flygblad, biljetter, inbjudningar, matstämplar, personlig korrespondens, tidskrifter och dagböcker. Gruppen samlade också nazistisk propaganda och annat material som beskriver tyska aktiviteter.

När det blev klart att Warszawagettot skulle likvideras och medlemmarna i Oneg Shabbat skickades till koncentrationsläger placerades varje dokument i metallådor och mjölkflaskor och grävdes ner på olika platser. Ringelblum och de flesta andra Oneg Shabbat-medlemmarna överlevde inte Förintelsen. De som gjorde det återvände 1946 för att gräva upp den första samlingen dokument. En andra uppsättning hämtades 1950. De återfunna dokumenten finns på Judiska historiska institutet i Warszawa. Den tredje delen av arkivet saknas fortfarande, vilket har fått vissa historiker att ifrågasätta om det faktiskt fanns en tredje del.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här