Fakt

Czy wiesz, że co najmniej sześciu ocalałych z Holokaustu otrzymało Nagrodę Nobla?

Share

Ocaleni z Holokaustu wnosili swój wkład w społeczność światową na szereg różnych sposobów, w tym piastując funkcje publiczne oraz angażując się w aktywizm polityczny. Najczęściej jednak ich wkładem było wychowanie rodzin oraz odnoszenie sukcesów zawodowych.

Poniższe osoby zostały docenione za swoje osiągnięcia przez Komitet Noblowski.

Nelly Sachs, niemiecka poetka żydowskiego pochodzenia, która w 1940 r. uciekła do Szwecji, otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 1966 r.

Polski chemik Roald Hoffman, który od stycznia 1943 do czerwca 1944 był ukrywany przez swojego nieżydowskiego sąsiada w rodzinnym Złoczowie (dzisiejszy Zołocziw na Ukrainie), otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1981 r.

Ocalały z obozów Auschwitz i Buchenwald Elie Wiesel, który został cenionym pisarzem i aktywistą na rzecz praw człowieka, otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1986 r..

Urodzony w Wiedniu fizyk-teoretyk i chemik Walter Kohn, który trafił do Anglii w ramach Kindertransport po aneksji Austrii przez Niemcy w 1938 r., otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 1998 r.

Węgierski pisarz Imre Kertész, również ocalały z obozów w Auschwitz i Buchenwald, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie literatury w 2002 r.

Urodzony na Węgrzech Awram Herszko, deportowany jako dziecko wraz z matką do obozu pracy w Austrii, otrzymał Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii w 2004 r.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj