Fact

Nazi Almanyası neydi?

Share

Nazi Almanyası, Almanya’nın, Almanya ile ilişkili toprakların ve Almanya tarafından 2. Dünya Savaşı’nda işgal edilen ülkelerin Adolf Hitler’in Almanya Lideri olarak adlandırıldığı 30 Ocak 1933 ile Almanya’nın Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık ve Sovyetler Birliği’nin liderlik ettiği Müttefik birliklerine teslim olduğu 8 Mayıs 1945 tarihleri atasında yönetildiği [totaliter] rejimdi.

Nazi Almanyası’nın ana özelliklerinden biri, Alman veya Ari ırkın diğer ırklardan üstün olduğu konseptine dayanan şiddetli [antisemitizm] ve Yahudilerin ve Romanlar ve Sintiler gibi belirli diğer grupların varlığının Alman toplumunu kirlettiği ve tehdit ettiği düşüncesini temel alan ırkçı ideolojisiydi. Başta Alman Yahudileri olmak üzere bu grupların üyeleri tarafından Alman toplumunun her yönüne yapılan katkılara rağmen bu ideoloji devam etmekteydi. Naziler, Alman toplumunu “saflaştırma” çabaları kapsamında, yaklaşık altı milyon Avrupalı Yahudi'nin katliamının yanı sıra binlerce kişiyi cinsel kimlikleri veya fiziksel ve zihinsel engellerine göre zulüm hedefi olarak seçti.


[totaliter – nüfusun varlığının her yönünü ideolojik prensiplere göre kontrol etme çabası.]

[antisemitizm – Yahudilere duyulan nefret. Bu terimi tanımlama çabaları tartışmaya açık olsa da, *Uluslararası Holokost Anma Birliği* tarafından oluşturulan tanım ve örnekler, hükümetler ve diğer kurumlar tarafından geniş ölçüde kullanılmaktadır]

Do you have a question about the Holocaust?

Holokost hakkında bir sorunuz mu var?

Buradan sorun