Fact

Какво е Нацистка Германия?

Share

Нацистка Германия е [тоталитарният] режим в Германия, страните и регионите, завладени от Германия и страните, окупирани от Германия през Втората световна война между 30 януари 1933 г., когато Адолф Хитлер е обявен за канцлер на Германия, и 8 май 1945 г., когато Германия се предава под натиска на съюзнически войски на САЩ, Обединеното кралство и Съветския съюз.

Един от основните аспекти на Нацистка Германия е расистката идеология, особено яростният [антисемитизъм], основаващ се на концепцията, че германската, или арийската, раса превъзхожда останалите, и че евреите и определени групи, като ромите и синтите, замърсяват и заплашват немското общество. При това въпреки приноса, който оказват на немското общество представителите на тези групи, особено немските евреи. В усилията си да „прочистят“ германското общество нацистите също преследват хиляди заради тяхната ориентация, заради физически или умствени увреждания в допълнение към приблизително шестте милиона избити европейски евреи.


[тоталитарен – стремеж да се контролира всеки аспект на съществуванието на населението съгласно набор идеологически принципи.]

[антисемитизъм – омраза към евреите. Усилията да се определи какво представлява са спорни, но определението и примерите, предоставени от Международния съюз за почит към жертвите на Холокоста са широко използвани от правителствата и други организации.]

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук