Fact

Vad var Nazityskland?

Share

Nazityskland var den [totalitära] regim som styrde Tyskland, länder och regioner som annekterades av Tyskland och länder som ockuperades av Tyskland under andra världskriget, mellan 30 januari 1933, då Adolf Hitler utnämndes till Tysklands kansler och den 8 maj 1945, när Tyskland kapitulerade till de allierade trupperna ledda av USA, Storbritannien och Sovjetunionen.

En av de centrala aspekterna av Nazityskland var dess rasistiska ideologi, särskilt dess virulenta [antisemitism], baserat på idén att den tyska eller ariska rasen var överlägsen alla andra, och att närvaron av judar och vissa andra grupper som romer och sinti förorenade och hotade det tyska samhället. Detta trots de bidrag som gjorts till varje aspekt av det tyska samhället av medlemmar i dessa grupper, särskilt de tyska judarna. I sina ansträngningar att ”rena” det tyska samhället förföljde nazisterna också tusentals människor på grund av deras sexualitet eller fysiska och psykiska funktionsnedsättningar, detta utöver mordet på cirka sex miljoner europeiska judar.

[totalitär – försöker kontrollera alla aspekter av befolkningens existens enligt ideologiska principer.]

[antisemitism – hat mot judar. Försök att definiera antisemitism är fortsatt kontroversiella, men definitionen och exemplen som tagits fram av *Den internationella alliansen till minne av förintelsen (IHRA)* används ofta av regeringar och andra organisationer]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här