Fact

Kas buvo „nacistinė Vokietija“?

Share

Nacistinė Vokietija buvo totalitarinis režimas, Antrojo pasaulinio karo metu valdęs Vokietiją, Vokietijos aneksuotas šalis ir regionus bei Vokietijos okupuotas šalis. ji valdė nuo 1933 m. sausio 30 d., kai Adolfas Hitleris buvo paskirtas Vokietijos kancleriu, iki 1945 m. gegužės 8 d., kai Vokietija pasidavė Sąjungininkams (JAV, Jungtinei Karalystei ir Sovietų Sąjungai).

Viena iš pagrindinių nacistinės Vokietijos krypčių, buvo jos rasistinė ideologija, o ypač bauginantis antisemitizmas, pagrįstas vokiečių arba arijų rasės pranašumo prieš kitas rases koncepcija. Jų manymu, žydai ir kai kurios kitos grupės, pavyzdžiui, romai ar sintai, teršia Vokietijos visuomenę ir kelia jai pavojų. Tai vyko nepaisant tokių grupių narių, o ypač Vokietijos žydų, indėlio įvairiausiose Vokietijos visuomenės srityse. Siekdami „išvalyti“ vokiečių visuomenę, naciai nužudė maždaug šešis milijonus Europos žydų, be to, persekiojo tūkstančius žmonių dėl jų seksualinės orientacijos, fizinės ir psichinės negalios.


[Totalitarinis – siekiantis kontroliuoti gyventojus kiekvienoje jų gyvenimo srityje pagal ideologinius principus.]

[Antisemitizmas – neapykanta žydams. Bandymai apibrėžti antisemitizmą vis dar išlieka prieštaringi, tačiau šalių vyriausybės ir įvairios organizacijos plačiai vartoja Tarptautinio holokausto aukų atminimo aljanso apibrėžimą ir pavyzdžius.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here