Fact

Ar tarptautinė bendruomenė žinojo apie nacių vykdomus žydų persekiojimus?

Share

Nacistinė Vokietija, o po 1938 m. kovo ir Austrija, diskriminavo ir persekiojo žydus viešai, o informaciją apie tai tarptautinei žiniasklaidai perduodavo Vokietijoje dirbantys korespondentai. Laimingieji pabėgėliai, kuriems buvo leista palikti Vokietiją, daug kam pasakojo apie nepavydėtiną žydų gyvenimo realybę nacistinio režimo laiku.

Apie 1938 m. lapkritį įvykusį „Krištolinės nakties“ pogromą buvo rašoma pirmuosiuose laikraščių puslapiuose visame pasaulyje, dažnai pridedant sudegintų sinagogų nuotraukas. Taip pat nuo 1933 m. kovo, kai Hitleris atėjo į valdžią, įvyko daugybė viešų demonstracijų, išreiškiant protestą prieš Hitlerio režimą irantisemitizmą. Iki 1938 m. pabaigos situacija taip pablogėjo, kad britų vyriausybė patvirtino „Kindertransport“ programą, pagal kurią žydų vaikai būtų gabenami į Jungtinę Karalystę.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here