Fact

Ar prieš prasidedant Antrajam pasauliniam karui kurios nors vyriausybės bandė gelbėti žydus nuo persekiojimų?

Share

Situacijai Vokietijoje ir aneksuotoje Austrijoje pablogėjus, daugumos šalių ribojantys imigracijos įstatymai sutrukdė žydams rasti jose prieglobstį. 1938 m. 32 šalių delegatai susitiko Prancūzijos „Evian“ SPA, kad aptartų Vokietijos žydų problemą, neliečiant Dominikos Respublikos, nes nė viena vyriausybė nenorėjo supaprastinti šios šalies imigracijos įstatymų ir leisti dar daugiau pabėgėlių žydų į šalį. 1938–1939 m. Britų vyriausybė, pavėluotai pripažinusi žydams iškilusią grėsmę, leido į Jungtinę Karalystę atgabenti apie 7 500 vaikų be palydos, tai tapo žinoma kaip „Kindertransport“ programa.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here