Fact

آیا دولتی تلاش کرد تا قبل از آغاز جنگ جهانی دوم یهودیان را از آزار و اذیت نازی‌ها نجات دهد؟

Share

همزمان با وخیم‌تر شدن اوضاع در آلمان و اتریش اشغالی به این کشور، قوانین محدودکننده مهاجرتی در بیشتر کشورها مانع از پناهندگی یهودیان در جاهای دیگر شد. در ژوئیه 1938، نمایندگانی از 32 کشور در چشمه آب معدنی ایویان در فرانسه گرد هم آمدند تا به بحث در خصوص مصیبت یهودیان آلمان بپردازند اما به غیر از جمهوری دومینیکن، هیچ دولت دیگری حاضر به تسهیل قوانین مهاجرتی خود برای ورود پناهجویان یهودی بیشتر به خاک خود نشد. در بین سال‌های 1938 تا 1939، دولت بریتانیا، که دیر متوجه خطری که یهودیان را تهدید می‌کرد شد، اجازه ورود حدود 7،500 کودک بی‌سرپرست یهودی را در قالب طرحی به نام Kindertransport (انتقال کودکان) به خاک بریتانیا صادر کرد.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here