Fact

Buchenwald (بوخن‌والد) چه بود؟

Share

Buchenwald (بوخن‌والد) یک اردوگاه کار اجباری نازی بود که در سال 1937 در شرق آلمان مرکزی نزدیک شهر ویمار ساخته شد.

در ابتدا، بیشتر افراد حبس‌شده در Buchenwald (بوخن‌والد) را زندانیان سیاسی تشکیل می‌داد، اما بعد از Kristallnacht (شب بلورین) در نوامبر 1938، بیش از 10 هزار یهودی در آنجا حبس شدند. علاوه بر این، شاهدان یهوه، قوم روما یا کولی‌ها، جنایتکارانی که چندین جرم مرتکب شده بودند و به اصطلاح «جامعه‌گریزان» نامیده می‌شدند نیز به اردوگاه Buchenwald (بوخن‌والد) فرستاده می‌شدند.

در ژانویه 1945، بیش از 10 هزار زندانی از Auschwitz (آشویتس) و دیگر اردوگاه‌ها در لهستان در راهپیمایی‌های مرگ به اردوگاه Buchenwald (بوخن‌والد) منتقل شدند. Buchenwald (بوخن‌والد) توسط نیروهای آمریکایی در 11 آوریل 1945 آزاد شد. تخمین زده می‌شود که 56 هزار زندانی در این اردوگاه کشته شده باشند که 11 هزار نفر از آنها یهودی بوده‌اند.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here