Fact

מה היה בוכנוולד?

Share

בוכנוולד היה מחנה ריכוז נאצי שהוקם ב-1937 במרכז-החלק המזרחי של גרמניה, קרוב לעיר ויימר.

תחילה, רוב האסירים בוכנוולד היו אסירים פוליטיים, אך לאחר ליל הבדולח בנובמבר 1938, נכלאו שם מעל 10,000 יהודים. כמו כן נשלחו לבוכנוולד עדי יהוה, צוענים, פושעים עם הרשעות רבות ואנשים שכונו "א-סוציאליים".

בינואר 1945, מעל 10,000 אסירים מאושוויץ וממחנות אחרים בפולין נשלחו לבוכנוולד בצעדות המוות. מחנה בוכנוולד שוחרר על ידי הצבא האמריקאי ב-11 באפריל 1945. מעריכים כי נרצחו שם 56,000 אסירים, מתוכם כ-11,000 יהודים.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן