Fact

מה התרחש ביאסנובאץ?

Share

יאסנובאץ היה מתחם שכלל חמישה מחנות מעצר. מחנות אלה הוקמו, נוהלו ונשמרו בין אוגוסט לנובמבר 1941 על ידי ממשלת אוסטאשה הקרואטית: משטר שהיה עצמאי מהרייך השלישי.

מוזיאון ארצות הברית לזכר השואה מעריך שבמקום נרצחו בברוטליות בין 77,000 ל-104,000 סרבים, יהודים, צוענים וקרואטים שהתנגדו לממשלת אוסטאשה. אנשי אתר ההנצחה יאסנובאץ זיהו על פי שמם 83,145 סרבים, יהודים, צוענים ואנטי-פשיסטים שנספו במחנות אלה.

התנאים במחנות היו אכזריים, מאופיינים באלימות פראית, בעינויים ובאלימות מינית. לעתים קרובות יאסנובאץ מכונה "אושוויץ של הבלקן".

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן