Fact

Какво е станало в Ясеновац?

Share

Ясеновац е комплекс от пет лагера за задържане. Те са учредени, ръководени и охранявани в периода август – ноември 1941 г. от правителството на хърватските усташи: независим от Третия райх режим.

Мемориалният музей на Холокоста в САЩ изчислява, че между 77 000 и 104 000 сърби, евреи, роми и хървати, противници на режима на усташите, са убити брутално там. Мемориалът в Ясеновац идентифицира поименно 86 145 сърби, евреи, роми и антифашисти, които са загинали в тези лагери.

Условията в тези лагери са брутални и се отличават с необуздано насилие, изтезания и сексуално насилие. Ясеновац често е наричан „Балканския Аушвиц“.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук