Fact

Какво се е случило в Транснистрия?

Share

Транснистрия или Приднестровие, е територия между реките Днестър и Буг, която се управлява от Румънското кралство в периода между 1941 г. и 1944 г. Не съвпада с днешната област Приднестровието, която е обект на продължаващи политически дразги между Русия, Молдова и Украйна. По време на войната румънски и немски отряди избиват 150 000-250 000 румънски и украински евреи.Румънските отрядидействат както по немско нареждане така и по собствена инициатива, за да извършват убийствата.

Скоро след като Оста завоюва територията от СССР през 1941 г., евреите от Кишинев са разстреляни, а оцелелите са натикани в гето, където да извършват принудителен труд.

През зимата на 1941–42 г. румънски войски избиват почти всички евреи в гетото Богдановка и в лагерите Доманевка и Ахметчетка. В гето в Могильов на Днестър (описано като „колония“ от румънските отряди) има поголовна смърт от тиф. Лагерите в Печера и Вапнярка също водят до масова смърт. Най-малко 270 000 румънски евреи са убити през Втората световна война.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук