Fakt

Co się stało w Transnistrii?

Share

Transnistria była terytorium między rzekami Dniestr i Boh administrowanym przez Królestwo Rumunii w latach 1941–44. Nie jest to dokładny odpowiednik dzisiejszego regionu Transnistrii, który jest przedmiotem trwających sporów politycznych pomiędzy Rosją, Mołdawią i Ukrainą. Podczas wojny rumuńskie i niemieckie oddziały zamordowały między 150 a 250 tysięcy rumuńskich i ukraińskich Żydów. Oddziały rumuńskie przeprowadzały te mordy zarówno pod dowództwem Niemców, jak i z własnej inicjatywy.

Wkrótce po tym, jak państwa Osi podbiły terytorium ZSRR w 1941 r., Żydzi z Kiszyniowa zostali rozstrzelani, a pozostali przy życiu trafili do getta, gdzie wykonywali pracę przymusową.

Podczas zimy 1941–42 rumuńscy żołnierze zamordowali niemal wszystkich Żydów z getta w miejscowości Bogdanovca oraz obozów Domaniovca i Acmecetca. W getcie (lub „kolonii”, jak nazywali je członkowie oddziałów rumuńskich) w Mohylowie Podolskim wiele ofiar zebrała epidemia tyfusu. Wiele ofiar zginęło również w obozach w Peczorze i Wapniarce. W trakcie II wojny światowej zamordowanych zostało co najmniej 270 tysięcy rumuńskich Żydów.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj