Fact

מה קרה בטרנסניטריה?

Share

טרנסניטריה הייתה טריטוריה בין נהרות הדניסטר והבוג, בשליטת ממלכת רומניה בין 1941 ל-1944. לא מדובר בטרנסניטריה של ימינו, הנתונה במחלקת פוליטית בין רוסיה, מולדובה ואוקראינה. במלחמה, יחידות רומניות וגרמניות רצחו 150,000–250,000 יהודים רומנים ואוקראינים. את ההריגות הללו ביצעו יחידות רומניות שפעלו גם תחת פיקוד גרמני וגם ביוזמתם הם.

מיד לאחר כיבוש הטריטוריה על ידי מדינות הציר מידי ברית המועצות ב-1941, היהודים בעיר קישינב נרצחו בירי, והשאר אולץ להיכנס לגטו שבו עסקו בעבודות כפייה.

בחורף 1941-42, הצבא הרומני הרג כמעט את כל יהודי גטו בוגדנובקה ואת היהודים במחנות דומאנובקה ואחמצ'טקה. בגטו (אנשי היחידות הרומניות תיארו אותו כ"מושבה") מוגילב מתו אנשים רבים ממחלת הטיפוס. גם במחנות פצ'ורה וואפניירקה מתו הרבה אנשים. במשך מלחמת העולם השנייה נרצחו 270,000 יהודים רומנים לפחות.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן