Fact

מה קרה לגופות המתים?

Share

הנאצים השתמשו בשיטות רבות כדי להיפטר מגופות הקורבנות שלהם. במחנות הריכוז, הגופות בדרך כלל נשרפו במשרפה או במדורות באוויר הפתוח. עבודות אלה בוצעו על ידי קבוצות אסירים המכונים זונדרקומנדו.

בגטאות היה נהוג להשתמש בקבורה המונית כדי להיפטר מגופות המתים מהרעבה ומחלות.

באזורים הכפריים של מזרח אירופה, היהודים שנרצחו בירי המוני נקברו לעתים קרובות י בקברי אחים, שלעתים קרובות נחפרו בידי הקרבנות עצמם, בגאיות או ביערות שליד הכפרים שבהם גרו. רבים עדיין לא סומנו או לא התגלו.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן