Fact

چه بر سر اجساد آمد؟

Share

نازی‌ها از روش‌های مختلفی برای از بین بردن جسد قربانیانشان استفاده می‌کردند. در اردوگاه‌های کار اجباری، اجساد نوعاً در کوره‌های آدم‌سوزی یا در فضای آزاد به وسیله هیزم، سوزانده می‌شدند. این کار توسط گروهی از زندانیان انجام می‌شد که Sonderkommando (ساندرکماندو) نام داشتند.

در قسمت‌های یهودی‌نشین، گورهای دسته‌جمعی ایجاد شده بود تا جسد کسانی را که بر اثر گرسنگی یا بیماری جان باخته بودند، در آن دفن کنند.

در مناطق روستایی شرق اروپا، اجساد یهودیانی که در تیراندازی گروهی کشته شده بودند، همراه با هم در گورهای دسته جمعی دفن می‌شد. گورهایی که در جنگل‌ها و دره‌های نزدیک به شهر، بیشتر وقت‌ها توسط خود قربانیان کنده می‌شد. بسیاری از این گورها هنوز بی‌نشان و کشف‌نشده‌ است.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here