Fact

Kaip buvo pasielgta su mirusiųjų kūnais?

Share

Naciai taikė įvairius metodus aukų lavonams sunaikinti. Koncentracijos stovyklose kūnai įprastai buvo deginami krematoriumuose arba atvirai. Šį darbą vykdė kaliniai, vadinamieji sonderkommando.

Getuose nuo bado ir ligų mirusiųjų kūnams sutvarkyti buvo naudojamos masinės kapavietės.

Rytų Europos užmiesčiuose masiškai šaudyti žydai dažnai buvo laidojami masinėse kapavietėse, kurias dažnai turėdavo išsikasti patys, daubose ir miškuose šalia miestelių, kuriuose gyveno. Daugelis tokių kapaviečių vis dar nėra atrastos.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here