Fact

Kas įvyko Padniestrėje?

Share

Padniestrė – tai 1941–1944 m. Rumunijos Karalystės valdytas regionas tarp Dniestro ir Bugo upių. Jis neatitinka dabartinės Padniestrės regiono, kuris yra nuolatinių Rusijos, Moldovos ir Ukrainos nesutarimų priežastis. Karo metu Rumunijos ir Vokietijos daliniai nužudė 150 000–250 000 Rumunijos ir Ukrainos žydų. Rumunijos daliniai žudymus vykdė vadovaudami vokiečių bei savo iniciatyva.

Netrukus po to, kai 1941 m. vokiečiai ir jų sąjungininkai („Axis“) pasikėsino į SSRS teritoriją, Kišiniove įvyko vietinių žydų sušaudymas, o išlikusieji buvo ištremti į getus, kur buvo verčiami dirbti.

1941–1942 m. žiemą rumunų daliniai išžudė beveik visus Bogdanovkos geto žydus bei Domanevkos ir Ahmečetkos stovyklų kalinius. Mogiliovo gete (arba „kolonijoje“, kaip jį vadino rumunai) šiltinė nusinešė daugybės žydų gyvybes. Pečioros ir Vapniarkos stovyklų kaliniai taip pat masiškai išmirė. Antrojo pasaulinio karo metu buvo nužudyta mažiausiai 270 000 Rumunijos žydų.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here