Fact

Vad hände i Jasenovac?

Share

Jasenovac var ett komplex med fem fångläger. De grundades, drevs och bevakades mellan augusti och november 1941 av den kroatiska Ustašaregeringen (Ustasja): en regim som var oberoende av tredje riket.

US Holocaust Memorial Museum uppskattar att mellan 77 000 och 104 000 serber, judar, romer och kroatiska motståndare till Ustaša-regimen brutalt mördades där. Jasenovac Memorial Site har identifierat med namn 83 145 serber, judar, romer och antifascister som omkom i dessa läger.

Förhållandena i lägren var brutala, kännetecknade av vildsint våld, tortyr och sexualbrott. Jasenovac kallas ofta ”Balkans Auschwitz”.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här