Fact

Theresienstadt (ترزین‌اشتات) چیست و چرا گاهی به آن ترزین گفته می‌شود؟

Share

اردوگاه Theresienstadt (ترزین‌اشتات) مجموعه‌ای بود از قسمت یهودی‌نشین و اردوگاه کار اجباری که در نزدیکی مناطق بوهم و موراویای تحت‌الحمایه رایش – جمهوری چک امروزی قرار داشت. این اردوگاه به مدت سه سال و نیم از نوامبر 1941 تا مه 1945 عمر کرد.

اردوگاه Theresienstadt (ترزین‌اشتات) با این هدف برپا شد که یک اردوگاه موقت برای یهودیانی باشد که سرانجام به مراکز کشتار در Auschwitz (آشویتس) و دیگر مکان‌ها ارسال می‌شدند. این اردوگاه همچنین چهره‌های مشهوری از یهودیانی که دارای جایگاه‌های بین‌المللی در سیاست و هنر بودند به خود دیده است. این یعنی افرادی که آنجا نگهداری می‌شدند، از سطح زندگی فرهنگی و تحصیلی بالایی برخوردار بودند.

این اردوگاه به خاطر نقش‌آفرینی در پنهان کردن کشتارهای جمعی از اهمیت ویژه‌ای است. هدف نازی‌ها از نگهداری جمعیتی که عمدتاً کودکان و افراد مسنی بودند که توانایی کار کردن را نداشتند، این بود که مدارکی در دست داشته باشند که آنها همه یهودیان را به قتل نمی‌رسانند و به کار اجباری تبعید نمی‌کنند. در سال 1944 این امر به اوج خود رسید، وقتی که «صلیب سرخ بین‌الملل» اجازه بازدید و بررسی از محل را یافت. فیلمی تبلیغاتی هم از اردوگاه ساخته شد که با عنوان «پیشوا به یهودیان شهری می‌دهد» به صلیب سرخ ارائه شد.

به واقع، حدود 14 هزار یهودی به اردوگاه Theresienstadt (ترزین‌اشتات) تبعید شدند. تقریباً 90 هزار نفر از آنان برای کشته شدن به «شرق» تبعید شدند و بیش از 33 هزار نفر عمدتاً بر اثر گرسنگی، سوء تغذیه و بیماری در همان اردوگاه جان باختند.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here