Fact

Vad var Theresienstadt och varför kallas det ibland Terezín?

Share

Theresienstadt var ett kombinerat getto och koncentrationsläger i riksprotektoratet Böhmen-Mähren, det nutida Tjeckien. Det var aktivt i tre och ett halvt år, från november 1941 till maj 1945.

Theresienstadt var tänkt som ett transitläger för judar som så småningom skickades till förintelsecentrumen i Auschwitz och andra platser. Det hade också många firade och världskända judiska fångar från kulturvärlden och politiken. Detta innebar att kulturlivet och utbildningsaktiviteterna för fångarna där var exceptionellt rikt.

Lägret är särskilt viktigt för dess roll i att dölja massmorden. Nazisterna pekade på bevarandet av en befolkning som mestadels bestod av de mycket unga och äldre arbetsoförmögna personer som bevis på att de inte deporterade alla judar till mord och tvångsarbete. Det nådde sin höjdpunkt 1944 när Internationella röda korset fick besöka och inspektera platsen. En propagandafilm gjordes också om lägret som presenterades för Röda korset med titeln ”Führern ger judarna en stad”.

Faktum är dock att av de cirka 140 000 judar som deporterats till Theresienstadt, förflyttades nästan 90 000 österut för att mördas, och ytterligare 33 000 dog i själva lägret, främst av svält, undernäring och sjukdomar.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här