Fact

Какво е Терезиенщат и защо понякога се нарича Терезин?

Share

Терезиенщат е комбинация от гето и концентрационен лагер близо до Протектората Бохемия и Моравия – днешна Чехия. Съществува за период от три и половина година от ноември 1941 г. до май 1945 г.

Предназначението на Терезиенщат е да служи за транзитен лагер за евреи, преди в крайна сметка да бъдат изпратени в центровете за унищожение в Аушвиц или другаде. Там също се затварят множество почитани евреи, световно известни в сферата на политиката и изкуствата. Това означава, че културният и образователният живот на държаните там е много богат.

Лагерът е забележителен с ролята си на прикритие за масовите убийства. Нацистите сочат запазеното население, основно включващо много млади и много възрастни, които не могат да работят, като доказателство, че не всички евреи се депортират за умъртвяване и принудителен труд. Достига апогея си през 1944 г., когато Международният червен кръст получава разрешение да посети и инспектира обекта. Освен това за лагера е заснет пропаганден филм по начина, по който лагерът е представен на Червения кръст, със заглавие „Фюрерът дава на евреите град“.

Реално около 140 000 евреи са депортирани в Терезиенщат, почти 90 000 са депортирани на изток, за да бъдат убити, а други 33 000 умират в самия лагер, основно от глад, недохранване и болести.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук