Fakt

Czy jakieś rządy próbowały ocalić Żydów przed prześladowaniami przed wybuchem II wojny światowej?

Share

Mimo pogarszania się warunków w Niemczech i przyłączonej do nich Austrii restrykcyjne przepisy imigracyjne większości krajów uniemożliwiały Żydom znalezienie schronienia. W lipcu 1938 r. delegaci 32 krajów spotkali się we francuskiej miejscowości Evian celem przedyskutowania trudnej sytuacji niemieckich Żydów, ale z wyjątkiem Republiki Dominikańskiej żaden inny rząd nie był skłonny do złagodzenia przepisów imigracyjnych i przyjęcia dodatkowych uchodźców żydowskich. W latach 1938–39 rząd brytyjski, dostrzegając w końcu zagrożenie dla Żydów, zezwolił na wjazd do Wielkiej Brytanii 7500 dzieci, co zyskało później nazwę Kindertransport.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj