Fact

האם ממשלות כלשהן ניסו להציל יהודים מרדיפות לפני פרוץ מלחמת העולם השנייה?

Share

בזמן שהתנאים הורעו בגרמניה ובאוסטריה המסופחת, חוקי הגבלת ההגירה של רוב במדינות מנעו מהיהודים למצוא מחסה בכל מקום אחר. ביולי 1938, נפגשו נציגים מ-32 מדינות באתר הנופש הצרפתי אוויאן כדי לדבר על מצוקת יהודי גרמניה, אך מלבד הרפובליקה הדומיניקנית, אף ממשלה אחת לא רצתה להקל את חוקי ההגירה ולקלוט פליטים יהודים נוספים. ב-1938–1939, הכירה ממשלת בריטניה באיחור רב בסכנה ליהודים, הרשתה לכ-7,500 ילדים לא מלווים להיכנס לבריטניה במה שנודע כקינדרטרנספורט(Kindertransport).

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן