Fact

Някои правителства правят ли опити да спасят евреи от гоненията преди избухването на Втората световна война?

Share

С влошаването на условията в Германия и анексираната Австрия ограничителните закони за имиграцията не позволяват на евреите да намират убежище другаде. През юли 1938 г. делегати от 32 страни се срещат във френския изворен град Евиан, за да обсъдят тежкото положение на немските евреи, но с изключение на Доминиканската република, нито едно друго правителство не желае да облекчи имиграционните си закони и да приеме още евреи бежанци. През 1938–39 г. британското правителство със закъснение забелязва заплахата над евреите и разрешава около 7 500 деца без придружители да заминат за Обединеното кралство чрез така наречения киндертранспорт – Kindertransport.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук