Fact

Нацистите ли са единствените антисемити в предвоенна Европа?

Share

Във всяка европейска държава има антисемитизъм до някаква степен. Нацистката версия на антисемитизма обаче съчетава три основни направления на противоеврейските убеждения: традиционния християнски антисемитизъм, икономическо и национално противопоставяне на еманципацията и социалната интеграция на евреите и расисткия антисемитизъм, основаващ се на концепцията за „кръвта“. Устойчивостта на тези убеждения частично обяснява налагането на противоеврейски закони в Унгария преди немското нашествие през 1944 г., антисемитските политики на правителствата в предвоенна Полша и желанието на Западно европейското господство да идентифицира и концентрира евреите за депортация.

Християнското учение векове наред изобразява евреите на „христоубийци“, които отказват да чуят „истината“ в евангелието. Евреите нямат право да работят държавна служба и са физически нападани и убивани. Погромите са обичайни, особено около Великден, когато историята за разпятието (и възобновяването на пиенето след въздържанието на поста) често разпалват искрите на бунтове. Протестантството пренася омразата към евреите нататък към реформацията: Мартин Лутер негодува срещу евреите и тяхната „слепота и гневни сърца“.

Честото съвпадение на Великден с Пасха прави евреите лесно разпознаваеми: през вековете се появява кръвната клевета, според която евреите отвличат християнски деца и използват кръвта им, за да правят маца́.

Бунтовете в Йорк през 1190 г. са типично насилие над евреите в периода на кръстоносните походи. През 1290 г. Едуард I прогонва всички евреи от Англия: те не се завръщат до XVII в. Много други страни постъпват по същия начин в следващите няколко века. Християнският антисемитизъм е широко разпространен из градове и села в Източна Европа, където нацистите нахлуват през 1939–41 г., и особено в Руската империя през XIX в.

С Просвещението се появява нова форма на омраза срещу евреите. В Средновековието евреите в Европа са натирени в райони, където са принудени да работят и живеят, известни като гета. С изместването на религиозните вярвания от убежденията за универсалната човечност и права много еврейски общности се допускат да излязат от гетата и да започнат да живеят с нееврейското население. Юдейската култура на грамотност, съчетана с поприщата, в които евреите са били принудени да се развиват, като лихварство, поставя евреите в изгодна и процъфтяваща позиция с модерния свят, което буди негодувание. В комбинация с трайното нежелание на евреите да се асимилират напълно, ерата на национализма гледа подозрително на техния успех и транснационална идентичност. Придобиването на политическо влияние включително право на глас в много западноевропейски нации буди страх и омраза.

Двете съществуващи течения на омразата срещу евреите се сливат в едно през XIX в. с преобладаващото убеждение за биологичното, „расово“ различие и идеята за социалния дарвинизъм – а именно убеждението, че само силните и чисти раси ще оцелеят, и че стерилизацията и дори убийството на „негодните“ е пътят за постигане на това. Модерният антисемитизъм разглежда евреите като хора с чужда и особено съмнителна лоялност към страната си.

Кметът на Виена преди Първата световна война Карл Люгер е изявен защитник на този вид антисемитизъм и почти със сигурност повлиява младия Адолф Хитлер във времето, което прекарва в града.

Нацисткият антисемитизъм по начина, по който е описан в „Моята борба“, и пропагандата на Третия райх залагат на всички тези елементи. Холокостът е извършен от индивиди от цяла Европа, които са повлияни от някои или всички тези убеждения.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук