Fact

آیا جامعه بین‌الملل از آزار و اذیت یهودیان به دست نازی‌های آلمانی مطلع بود؟

Share

تبعیض آلمان نازی علیه یهودیان و آزار و اذیت آنها در آلمان و پس از مارس 1938 در اتریش به‌صورت علنی به انجام می‌رسید و توسط خبرنگارانی که در آلمان بودند در رسانه‌های بین‌المللی گزارش می‌شد. آن دسته از پناهندگانی که به اندازه کافی بخت با آنها یار بود تا از آلمان فرار کنند اخبار و وقایع زندگی یهودیانی را که زیر ظلم رژیم نازی بودند با خودشان به همراه آوردند.

قتل عام Kristallnacht (شب بلورین) نوامبر 1938 در صفحه اول روزنامه‌های جهان اغلب به همراه عکس‌هایی از کنیسه‌های سوخته انعکاس پیدا کرد. همچنین تظاهرات عمومی زیادی علیه ایدئولوژی ضد یهودی هیتلر در ابتدای ماه مارس 1933 و پس از به قدرت رسیدن هیتلر برگزار شد. تا پایان سال 1938، وضعیت آنقدر رو به وخامت گذاشته بود که دولت بریتانیا با موافقت خود با طرح Kindertransport (انتقال کودکان) اجازه ورود کودکان یهود را به خاک بریتانیا صادر نمود.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here