Fact

האם הקהילה הבינלאומית הייתה מודעת לרדיפת היהודים מצד גרמניה הנאצית?

Share

האפליה נגד היהודים בגרמניה הנאצית ורדיפת היהודים בגרמניה ולאחר 1938 גם באוסטריה, נעשו באופן פומבי ודווח עליהן בתקשורת הבינלאומית על ידי כתבים שישבו בגרמניה. הפליטים שהיה להם מספיק מזל כדי להשיג אישור יציאה מגרמניה הביאו ידיעות על מציאות החיים של היהודים תחת המשטר הנאצי.

פוגרום ליל הבדולח בנובמבר 1938 פורסם בעמודים הקדמיים של העיתונים ברחבי העולם, לעתים רבות עם תמונות של בתי כנסת עולים באש. כמו כן, היו הפגנות רבות במחאה על האנטישמיות של משטר היטלר, החל במרץ 1933 אחרי עלייתו לשלטון של היטלר. בסוף 1938, היה ברור שהמצב הורע כל כך שממשלת בריטניה הרשתה לתוכנית קינדר-טרנספורט (Kindertransport) להביא ילדים יהודיים לבריטניה.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן