Fact

Varför ville man förfölja och förinta judar?

Share

Nazismen var en rasistisk ideologi vars mål var att eliminera judar och andra oönskade grupper från det tyska samhället. Detta hade ingen grund i fakta eller logik. Hitler och nazisterna ville förfölja och förinta judarna eftersom de var fanatiska antisemiter som hatade judar.

Nazisterna gjorde två centrala falska påståenden i sin tidiga propaganda: för det första att tyska judar hade förrått Tyskland under första världskriget och var ansvariga för landets nederlag; och för det andra att judar var ansvariga för Tysklands ekonomiska elände under depressionen i slutet på 1920-talet och början på 1930-talet. Detta kopplades till en mer vittomspännande lögn om en global judisk konspiration.

Under det tredje riket fokuserade indoktrineringen av folket på eliminering av judar som ett avlägsnande av en förorening av den ”ariska” rasrenheten. I vilken mån och hur detta utgick från äldre traditioner av antisemitism inom Tyskland debatteras fortfarande.

Hatet mot judar har en lång historia i det europeiska samhället. Pogromer och utvisningar är ett solkigt kapitel i nästan alla europeiska länders historia under medeltiden och till och med under modern tid. Grunden för detta var utmålandet av judar som ”Kristi mördare” av kristna myndigheter och ihållande antisemitiska stereotyper i konst och litteratur. Under 1800-talet kom kombinationen av religiöst judehat med övertygelser om rasskillnader och överlägsenhet som fokuserade på ”blod” snarare än religion att skapa den moderna antisemitismen.

Den banbrytande förintelseshistorikern Raul Hilberg hävdade att judehatet utvecklades genom tiderna, men med anmärkningsvärd kontinuitet i metoder och mål: ”Kristendomens missionärer hade sagt ungefär: Ni har ingen rätt att leva bland oss som judar. De senare sekulära regenterna hade tillkännagett: Ni har ingen rätt att leva bland oss. De tyska nazisterna påbjöd till slut: Ni har ingen rätt att leva.”

[antisemitism – hat mot judar. Försök att definiera antisemitism är fortsatt kontroversiella, men definitionen och exemplen som tagits fram av *Den internationella alliansen till minne av förintelsen (IHRA)* används ofta av regeringar och andra organisationer]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här