Fact

Började förföljelsen av judar med att de deporterades till getton och koncentrationsläger?

Share

Nazisternas förföljelse av judar inleddes i april 1933 med ”Lagen för återuppbyggnad av statsförvaltningen” som förbjöd ”politiskt opålitliga” tjänstemän. Detta utvecklades senare till både delstatliga och statliga lagar som utestängde judar och andra icke-arier från vissa yrken, organisationer, akademiska institutioner och områden i det sociala livet och konstvärlden, inklusive att uppträda på scener eller filmdukar. Att Nürnberglagarna, gjorde sociala och personliga kontakter mellan judar och icke-judar olagliga var en särskilt viktig del av denna process.

Yrkessammanslutningar och andra organisationer antog också anti-judiska åtgärder innan det kom lagar som krävde det, en process som kallas [kumulativ radikalisering].

[kumulativ radikalisering: en term som den tyske historikern Hans Mommsen har myntat för att beskriva hur tyska företag, yrkesorganisationer och till och med orter gick längre än nazistregimens direktiv med att utesluta judar från det tyska samhället.]

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här