Fact

Var judar nazisternas enda offer?

Share

Judar var inte nazisternas enda offer. De tyska myndigheterna gav sig också på andra grupper på grund av deras upplevda rasmässiga och biologiska underlägsenhet, såsom romer, personer med funktionsnedsättning och vissa slaviska folk, särskilt polacker. Det lilla antalet svarta tyskar förföljdes också och utsattes för diskriminering, arresteringar, steriliseringar och mord.

Andra grupper förtrycktes av politiska, ideologiska och beteendemässiga skäl, inklusive kommunister, socialister, Jehovas vittnen och homosexuella. Efter den tyska invasionen av Sovjetunionen i juni 1941 mördade speciella rörliga SS-enheter som kallades Einsatzgruppen sovjetiska tjänstemän och kommunister samt romer tillsammans med uppskattningsvis 2 000 000 judar i tyskockuperade sovjetiska territorier. Dessutom ansågs sovjetiska krigsfångar vara undermänskliga och ingå i vad nazisterna såg som den ”röda faran”. Uppskattningsvis 3,3 miljoner sovjetiska krigsfångar mördades mellan 1941 och 1945 och utgjorde den näst största gruppen av nazisternas offer efter judarna.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Fråga här