Fact

Евреите ли са единствените жертви на нацисткото преследване?

Share

Евреите не са единствените жертви на нацисткото преследване. Властите в Нацистка Германия също преднамерено се насочват срещу други групи заради възприемането им за по-нисши в биологичен или расов план, като ромите, хората с увреждания и някои славяни, в частност поляците. Малкият брой черни немци също са преследвани и са обект на дискриминация, арести, стерилизация и убийство.

Други групи са преследвани на политическа, идеологическа и поведенческа основа, включително комунисти, социалисти, свидетели на Йехова и хомосексуалисти. След като Германия нахлува в СССР през юни 1941 г., специални мобилни екипи на СС, известни като айнзацгрупен – Einsatzgruppen убиват съветски длъжностни лица, комунисти и роми, както и по оценки около 2 000 000 евреи в окупираните от немците съветски територии. Освен това съветските военнопленници са смятани от нацистите за по-нисши от останалите хора и част от „комунистическата напаст“. По оценки 3,3 милиона съветски военнопленници са убити между 1941 г. и 1945 г., които представляват втората по численост група жертви на нацистите след евреите.

Do you have a question about the Holocaust?

Имате ли въпрос за Холокоста?

Задайте го тук