Fakt

Czy Żydzi byli jedynymi ofiarami prześladowań nazistów?

Share

Żydzi nie byli jedynymi ofiarami prześladowań nazistów. Władze nazistowskich Niemiec brały za cel również inne grupy ze względu na ich rzekomą niższą pozycję rasową i biologiczną, takie jak Romowie, niepełnosprawni, a także wybrane narody słowiańskie, na przykład Polaków. Prześladowania objęły też nielicznych ciemnoskórych Niemców, którzy byli ofiarami dyskryminacji — aresztowano ich, sterylizowano oraz mordowano.

Inne grupy były prześladowane na podstawie poglądów politycznych, ideologii czy zachowań, w tym komuniści, socjaliści, świadkowie Jehowy czy homoseksualiści. Po inwazji Niemców na ZSRR w czerwcu 1941 roku, oprócz szacowanej liczby około 2 milionów Żydów, specjalne jednostki mobilne SS zwane Einsatzgruppen mordowały również urzędników sowieckich i komunistycznych, a także Romów na terenach sowieckich okupowanych przez Niemców. Co więcej, radzieccy więźniowie wojenni byli traktowani przez nazistów jako ludzie gorszej kategorii oraz część „komunistycznej zarazy”. Szacuje się, że w latach 1941–45 zamordowanych zostało około 3,3 miliona radzieckich więźniów wojennych, co stanowi drugą największą grupę ofiar nazizmu po Żydach.

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj