Fact

Ar žydai buvo vieninteliai, kuriuos naciai persekiojo?

Share

Naciai persekiojo ne vien tik žydus. Nacistinės Vokietijos valdžia nusiteikė veikti ir prieš kitas grupes, kurios neatitiko jos suvokimo apie rasinį ir biologinį pilnavertiškumą, pvz., romų bendruomenę, neįgaliuosius ir kai kurias slavų tautas, o ypač lenkus. Nedidelė Vokietijos juodaodžių grupelė taip pat buvo persekiojama. Jie buvo diskriminuojami, suimami, sterilizuojami ir žudomi. 

Kitos grupės, įskaitant komunistus, socialistus, Jehovos liudytojus ir homoseksualus, buvo persekiojamos dėl politinių pažiūrų, ideologijų ar nepageidaujamo elgesio.  1941 m. birželį vokiečiams įsiveržus į SSRS, specialieji mobilieji SS daliniai, žinomi kaip Einsatzgruppen, okupuotose teritorijose pradėjo žudyti sovietų valdininkus, komunistus, romus ir žydus. Manoma, kad nužudyta apie 2 000 000 žydų vokiečių okupuotose sovietų teritorijose. Be to, sovietų karo belaisvius naciai laikė ne žmonėmis ir „komunistinės grėsmės“ dalimi. Manoma, kad 1941–1945 m. nužudyta 3,3 mln. sovietų belaisvių. Pagal dydį, tai antra po žydų labiausiai nukentėjusi aukų grupė.

Do you have a question about the Holocaust?

Do you have a question about the Holocaust?

Ask Here