Fact

De ce au fost evreii vizați în scopul persecuției și al anihilării?

Share

Nazismul a fost o ideologie rasistă al cărei scop era eliminarea evreilor și a altor grupuri nedorite din societatea germană. Nu avea nicio bază faptică sau logică. Hitler și naziștii i-au vizat pe evrei pentru a-i persecuta și anihila, deoarece erau antisemiți înverșunați care detestau evreii.

Naziștii au făcut două afirmații false principale în propaganda lor timpurie: în primul rând, că evreii de origine germană trădaseră Germania în timpul Primului Război Mondial și că fuseseră responsabili de înfrângerea sa; în al doilea rând, că evreii fuseseră responsabili de dificultățile economice ale Germaniei din timpul crizei de la sfârșitul anilor ’20 și începutul anilor ’30. Acestea s-au legat de o minciună mai generală despre o conspirație evreiască globală.

În timpul celui de-al Treilea Reich, îndoctrinarea s-a concentrat pe ideea de eliminare a evreilor, fiind considerați un element care contamina puritatea rasială „ariană” și care trebuia îndepărtat. Felul în care acest lucru era bazat pe tradițiile mai vechi de antisemitism din Germania rămâne un subiect de dezbatere.

Ura față de evrei are o lungă istorie în societatea europeană. Pogromurile și expulzările au pătat istoria a aproape tuturor țărilor din Europa, în Evul Mediu și chiar și în epoca modernă. Acest lucru s-a bazat pe descrierea evreilor ca „ucigași ai lui Hristos” de către autoritățile creștine și pe persistența stereotipurilor antisemite în artă și literatură. În secolul al XIX-lea, ura religioasă față de evrei s-a îmbinat cu credințe despre diferențele rasiale și superioritate care se concentrau mai degrabă pe „sânge” decât pe credință pentru a produce antisemitismul modern.

Istoricul inovator al Holocaustului, Raul Hilberg, a susținut că ura față de evrei a evoluat de-a lungul secolelor, dar cu continuități remarcabile în ceea ce privește metodele și scopurile: „Într-adevăr, misionarii creștinismului spuseseră: Nu aveți dreptul să trăiți printre noi ca evrei. Conducătorii laici care au urmat au proclamat: Nu aveți dreptul să trăiți printre noi. Naziștii germani au decretat în cele din urmă: Nu aveți dreptul să trăiți.”

[antisemitism – ura față de evrei. Eforturile de a defini acest lucru rămân controversate, dar definiția și exemplele concepute de *Alianța Internațională pentru Memoria Holocaustului* sunt utilizate pe scară largă de către guverne și alte organizații]

Do you have a question about the Holocaust?

Aveți o întrebare despre Holocaust?

Întrebați aici