Fakt

Dlaczego Żydzi byli celem prześladowań i eksterminacji?

Share

Nazizm to ideologia rasistowska, której celem było wyeliminowanie Żydów i innych niepożądanych grup ze społeczeństwa niemieckiego. Nie miało to żadnych podstaw merytorycznych ani logicznych. Hitler i naziści wzięli Żydów za cel prześladowań i eksterminacji, ponieważ byli skrajnymi antysemitami, którzy nienawidzili Żydów.

Naziści oparli swoją propagandę na dwóch fałszywych tezach: po pierwsze niemieccy Żydzi mieli zdradzić Niemcy podczas I wojny światowej i byli odpowiedzialni za porażkę, a po drugie Żydzi mieli być odpowiedzialni za trudności gospodarcze Niemiec w trakcie kryzysu w latach 20. i na początku lat 30. Wiązało się to z szerzej zakrojonym kłamstwem o światowym spisku Żydów.

W III Rzeszy indoktrynacja skupiła się na eliminacji Żydów oraz usunięcia czynników zanieczyszczających rasę „aryjską”. Skala, w jakiej poglądy te opierały się na starych tradycjach antysemickich w Niemczech, pozostaje kwestią debaty.

Nienawiść do Żydów w społeczeństwie Europy ma długą historię. Pogromy i wysiedlenia Żydów zdarzały się w historii niemal każdego kraju w Europie zarówno w średniowieczu, jak i w nowożytności. Było to związane z opisywaniem Żydów jako „morderców Chrystusa” przez władze chrześcijańskie, a także z powszechnymi stereotypami antysemickimi w sztuce i literaturze. W XIX wieku nienawiść religijna do Żydów została wzmocniona przekonaniem o różnicach rasowych, które zamiast wiary skupiały się na „krwi”, służąc za podstawę nowoczesnego antysemityzmu.

Jeden z głównych historyków Holokaustu Raul Hilberg twierdził, że nienawiść do Żydów ewoluowała przez wieki, natomiast ciągłość metod i celów była niespotykana: „Misjonarze chrześcijaństwa twierdzili: Nie macie prawa żyć między nami jako Żydzi. Władcy świeccy kontynuowali: Nie macie prawa żyć między nami. Wreszcie naziści niemieccy doszli do wersji: Nie macie prawa żyć”.

[antysemityzm — nienawiść do Żydów. Wysiłki zmierzające do zdefiniowania tego pojęcia pozostają kontrowersyjne, ale definicja i przykłady zebrane przez *International Holocaust Remembrance Alliance* są powszechnie używane przez rządy i inne organizacje]

Do you have a question about the Holocaust?Masz pytania na temat Holokaustu?

Zadaj je tutaj