Fact

מי היה אדולף היטלר?

Share

אדולף היטלר היה המנהיג (בגרמנית: Führer), או הדיקטטור הבלתי מעורער, של גרמניה מ-1933 כאשר עלה לשלטון ועד 30 באפריל 1945, כאשר התאבד בבונקר שלו בברלין.

הוא נולד באוסטריה ב-1889; בתחילה לא הצליח בחיים והוא הפך לנווד למחצה בווינה של לפני מלחמת העולם הראשונה. הוא ברח מאוסטריה ב-1913 ושירת בצבא הגרמני במלחמת העולם הראשונה. בתחילת שנות העשרים של המאה העשרים הוא נהיה מנהיגה של המפלגה הנציונל סוציאליסטית של פועלי גרמניה (ידועה כמפלגה הנאצית) הימנית קיצונית.

היטלר היה נואם כריזמטי שתמך ברעיונות לאומניים רדיקליים ובאנטישמיות ארסית, בעיקר על בסיס השקר שהיהודים היו אחראים לתבוסת גרמניה במלחמת העולם הראשונה, ושגדולת גרמניה תוחזר על ידי השמדת היהודים, השמדת גזעים נחותים אחרים, השמדת מתנגדים פוליטיים לנאציזם והשמדת אלמנטים לא רצויים בחברה.האידאולוגיה הבסיסית של היטלר הוצגה בספרו Mein Kampf (מאבקי) שפורסם ב-1925-26. הוא התחיל בכתיבתו כששהה בכלא בעקבות ניסיון ההפיכה הכושל הפוטש במרתף הבירה בנובמבר 1923.

Do you have a question about the Holocaust?

יש לכם שאלה על השואה?

שאלו כאן